Vrienden van GO! Opera

Vrienden van GO! Opera ondersteunen de ontwikkeling van kostbare opera-producties en financieren de deelname van talentvolle amateurzangers die om financiële redenen anders niet aan GO! Opera deel zouden kunnen nemen.

Stichting GO! Opera zet zich in voor de Nederlandse kunst en cultuur, in het bijzonder voor de grote Nederlandse koorsector. Op korte termijn voor talentvolle amateurkoorzangers, ervaren professionals uit de operawereld en een breed publiek voor laagdrempelige volksopera. Op de lange termijn wil GO! Opera grootschalige koorproducties op bijzondere lokaties bereikbaar maken voor iedereen en krachtige kwaliteitsimpulsen geven aan de vocale kwaliteit van koorzangers.

Om het werk van GO! Opera haalbaar te maken is een solide financieel fundament nodig om de doelen voor de korte termijn te kunnen realiseren en de missie voor de lange termijn mogelijk te maken. Vrienden van GO! Opera dragen bij aan het financiële fundament en creëren een gezond toekomstperspectief voor de stichting.

Verbond van betrokken Vrienden
Vrienden van GO! Opera herkennen elkaar in betrokkenheid bij de missie en doelstellingen van GO! Opera. Geheel binnen de missie streven we daarbij niet alleen naar zakelijke sponsoren. Stichting GO! Opera gelooft in een breed fundament van betrokken vriendschap. Vrienden van GO! Opera dragen vanuit hun betrokken bij aan het initiatief en worden uit vriendschap betrokken bij de mooie momenten die GO! Opera te bieden heeft.

Een vriendelijke gebaar
Brede betrokkenheid voor een vriendschappelijke bijdrage is daarom het uitgangspunt van GO! Opera. Zo maken we GO! Opera toegankelijk voor iedereen:

  • 250 euro per jaar, met commitment voor 5 jaar
  • 375 euro per jaar, met commitment voor 2 jaar
  • 500 euro, eenmalig voor een jaar

En we hopen daarbij vooral dat onze vrienden meehelpen om nieuwe vrienden te maken en zich committeren om in het eigen netwerk 5 nieuwe Vrienden voor GO! Opera te werven. Zo moet het lukken om nog dit jaar onze Founding Club van 100 te mogen verwelkomen!

Mooie tekenen van Vriendschap
Natuurlijk nodigen we u en uw relaties uit om naar onze prachtige voorstellingen op de bijzondere lokaties te komen kijken en houden we u op de hoogte: daar zijn we immers vrienden voor? Maar Vrienden van GO! Opera maken veel meer mogelijk dan dat:

  • Voor iedere Vriend van GO! Opera wordt een beurs mogelijk gemaakt voor een talentvolle koorzanger met een te krappe beurs;
  • Iedere Vriend van GO! Opera ontvangt 5 entreebewijzen die aangeboden worden aan mensen die de voorstelling graag zouden willen bezoeken, maar zich dat financieel niet kunnen permitteren. Wie die gratis kaarten ontvangt mogen Vrienden van GO! Opera uiteraard zelf bepalen, maar ze kunnen het ook overlaten aan de organisatie van GO! Opera. In dat geval worden mensen via een regionaal goed doel uitgenodigd.

Heeft u vragen? Neem dan contact met mij op:

Roy Voogd
directeur GO! Opera
T: 0653332662
E: mail mij persoonlijk!

Vrienden van GO! maken opera zo toegankelijk voor iedereen!

JA! Ik word Vriend van GO! Opera,

 

Advertenties