Crowdfunding voor GO! Opera

Geef GO! Opera de VIJF en steun de prachtige producties Queen Arthur! Uw kleine bijdrage helpt ons enorm om het financiële tekort in te lopen. Stort daarom uw bijdrage op IBAN:  NL19ABNA0540364908, t.n.v. Stichting GO! Opera:

  • Geef GO! Opera de 5! (en stort min. 5 euro)
  • Donateur met vermelding (min. 25 euro)
  • Sponsor (wij nemen contact met u op)

    Een bijzondere initiatief ontstond uit betrokkenheiden is gestart met 5 vrienden:
  • Vriend van GO! Opera (klik hier voor meer info)
    De Vrienden van GO! Opera ondersteunen de kostbare ontwikkeling van onze operaproducties en financieren de deelname van talentvolle amateurkoorzangers die om budgettaire redenen anders niet aan GO! Opera deel zouden kunnen nemen.

Het maken van opera is duur, zelfs als je met zoveel vrijwilligers en belangeloze hulp hebt. Stichting GO! Opera kan niet bestaan zonder de steun van fondsen, sponsors en donateurs. Door het wegvallen van de subsidie van Fonds Cultuurparticipatie is er een financieel gat ontstaan dat op korte termijn gedicht moet worden.

Stort dus vandaag nog uw bijdrage en help GO! Opera met het maken van prachtige producties. Vul ook onderstaand formulier in, opdat we u een factuur of nota kunnen sturen van uw bijdrage:

Waarom is uw steun nodig?
Stichting GO! Opera is een ambitieus programma om de kwaliteit van de Nederlandse koorwereld te verbeteren en grootschalige, complexe koorprojecten voor de toekomst mogelijk te houden. Met de vele vrijwilligers maken we al enorm veel mogelijk. Maar er is ook geld nodig om noodzakelijke kosten te kunnen betalen, want helaas kunnen we dat niet alleen met deelnemersgelden, kaartverkoop en fondsen bij elkaar brengen.

Daarom hebben we ook uw hulp nodig. Iedere gift -van donatie tot (soft)sponsoring- om het werk van Stichting GO! Opera mogelijk te maken meer dan welkom, maar voor wie iets meer ruimte heeft hebben we ook mogelijkheden met mooie tegenprestaties.

SPONSORING

Stichting GO! Opera wordt door vele vrijwilligers georganiseerd. Allemaal mensen met een warm hart voor mooie muziek. Velen zingen zelf mee en anderen luisteren liever. Al deze vrijwilligers zorgen er voor dat we met relatief weinig kosten heel veel kunnen realiseren.

Om GO! Opera tot een nieuwe traditie te kunnen maken hebben we echter meer hulp nodig. Daarom zijn we voor GO! Opera op zoek naar (soft)sponsors en donateurs die er met ons van overtuigd zijn dat er in Nederland ruimte is voor een nieuwe operatraditie.

Doet u mee? Neem contact op met Roy Voogd, oprichter en directeur van GO! Opera op 0653 332 662 of mail naar roy@amateurkoor.nl.

Let’s GO!

Stort uw bijdrage op IBAN:  NL19ABNA0540364908, t.n.v. Stichting GO! Opera


Donateur, vanaf 25 euro (eenmalig) of 50 euro incl. entreebewijs naar keuze: naast onze dank en toezending van onze nieuwsbrief bieden we uiteraard ook graag een gratis kaart op een mooie gereserveerde plaats bij een uitvoeringen naar keuze.

Vriend van GO! Opera, vanaf 50 per jaar: U ontvangt twee gratis kaarten op een mooie gereserveerde plaats bij een uitvoering naar keuze.

SoftsponsoringDe producties van GO! Opera kunnen op diverse manieren vanuit soft-sponsoring ondersteund worden. Van (aan)kleding en tot lokatie-ondersteuning. Of publicitaire ondersteuning. Opslag. Catering. Noem maar op: alles wat we nodig hebben en niet in hoeven te kopen draagt direct bij aan de verdere ontwikkeling van GO! Opera. Onze spaarzame budgetten kunnen we dan aan andere zaken uitgeven! En natuurlijk, voor wat hoort wat: tegenprestaties stellen we graag in overleg samen.

Sponsor, vanaf 500 (eenmalig): Uw bedrijfslogo wordt in het programma ingevoegd én u ontvangt twee gratis kaarten op een mooie gereserveerde plaats bij een uitvoering naar keuze.


Uiteraard zijn dit slechts voorbeelden van ondersteuningsmogelijkheden. Heeft u andere ideeën, of bent u bereidt om ons te helpen om fondsen te werven, dan komen we graag z.s.m. met u in contact via op T: 0653 332 662 of mail naar roy@amateurkoor.nl.