Focus op vocale educatie

Kortlopende operaprojecten als basis voor intensieve vocal coaching voor amateur koorzangers

De projecten van Stichting GO! Opera zijn kortlopend en per regio niet meer dan 1x per twee jaar. De negen muzikale repetities en enkele regierepetities en worden afgerond met één regionale uitvoering. Bewust nooit meer.

Naast de intensieve vocale training bieden ook de regielessen bij de projecten van GO! Opera veel verdieping aan de deelnemers. Door het verhaal ook in regie te vertellen krijgt de amateur koorzanger een extra verdieping in de vertelkracht bij het zingen. Waardevolle lessen die zich ook in concertante uitvoeringen terugbetalen.

Aan GO! Opera zijn professionals verbonden met veel ervaring in in uitvoering én in de lespraktijk. Een overzicht van het betrokken team van professionals tref je hier.

Bedreiging voor koorverenigingen? Integendeel!
Door het kortlopende karakter in combinatie met de tweejaarlijkse frequentie per regio vormen de projecten van GO! Opera geen bedreiging voor hun lidmaatschap bij bestaande koren. Integendeel: in de eerste drie jaar is gebleken dat deelnemers het ervaren als vocale training die meer diepgang, zelfvertrouwen en plezier geeft in de koren waar ze lid van zijn.

Zangers die een intensieve vocale training bij GO! Opera hebben ontvangen brengen de opgedane kennis en ervaring ook weer mee naar hun koren waar ze lid van zijn. Sterker nog: meerdere deelnemers hebben na hun deelname aan een project van GO! Opera juist besloten om lid te worden van een koor om te kunnen blijven zingen! En dat is precies de opzet van GO! Opera: toegevoegde waarde voor amateur koorzangers én koorverenigingen in de eigen regio.

In het voorjaar van 2018 start GO! Opera met de zeer enthousiast ontvangen productie “Queen Arthur” in twee nieuwe regio’s:

 1. Zuidwest-Friesland
 2. Amersfoort/Soest

Amateur koorzangers kunnen zich natuurlijk individueel inschrijven om aan Queen Arthur deel te nemen. Maar ook biedt GO! Opera aantrekkelijke voordelen voor koorverenigingen die hun deelnemers stimuleren om deel te nemen aan het leerzame operaproject.

Twintig euro per koorlid stimuleringsvergoeding voor de eigen koorkas!
Voor koorverenigingen die hun leden stimuleren om deel te nemen bieden wij bij vijf of meer deelnemers aan een van de kortlopende regionale operaprojectkoren 20 euro per koorlid groepskorting voor de koorkas. Met deze vergoeding wil GO! Opera de vocale training van amateur koorzangers stimuleren.

Werken met de eigen dirigent
In Friesland gaat de samenwerking met een koorvereniging dit jaar zelfs nog een stap verder. Alle leden van de vereniging Les Rigolaux in St Nicolaasga nemen deel aan het Friese koorproject van GO! Opera. Om het effect van de samenwerking nog duurzamer te maken werkt de gespecialiseerde vocal coach van GO! Opera tijdens de muzikale repetities samen met de eigen dirigent. Op die manier kan de dirigent ook na het project met de eigen koorleden verder bouwen op de vocaal technische basis.

Voor koorverenigingen die op vergelijkbare basis deel willen nemen wordt naast de coaching voor leden en muzikale leiding bovendien een deelnamekorting van maar liefst 50 euro per koorlid aangeboden. Dit kan als korting op de individuele deelnamefee gegeven worden of als stimulatievergoeding voor de eigen koorkas.


DEELNAMEKOSTEN: slechts 195 euro p.p.

 

 

Deelname aan het GO! Projectkoor van Queen Arthur omvat o.m.:

 • Je zingt mee in een echte opera waarin het projectkoor de hoofdrol vervult;
 • Semi-scenische regie door een gespecialiseerd koorregisseur;
 • Compacte, maar zeer intensieve repetitieperiode, waaronder:
  – 9 regionale muzikale repetities;
  – 2 regionale regierepetities;
  – 4 tutti-repetities;
  – per regio 1x generale repetitie;
  – per regio 1x uitvoering;
 • Continue coaching door 3 professionals:
  – muzikale interpretatie o.l.v. ervaren dirigent;
  – vocal coachen (iedere repetitie 3 uren!) door een operapedagoog;
  – regielessen (semi-scenisch) door koorregisseur tijdens regierepetities;
  – muzikale begeleiding door professionele repetitor;
 • 1-3 uitvoeringen op zeer bijzondere locaties:
  – Minimaal 1 uitvoering in je eigen regio;
  – Kosteloze deelname aan de overige uitvoeringen in datzelfde jaar.
 • Alle bladmuziek in pdf;
 • Digitale studiefiles (mp3 of midi) van de complexere muziek;
 • Toegang tot online deelnemers-portal;
 • Volledige repetitieplanning bij aanvang van project (je weet altijd wat er wanneer gerepeteerd gaat worden);
 • Gratis mogelijkheid om mee te repeteren in andere regio’s(handig als je een keer hebt moeten missen, of gewoon lekker extra wil zingen;
 • Repetitieverslagen van elke repetitie (handig als je een keer repetitie mist);
 • Zingen met professionele operasolisten en begeleidingsorkestmet geweldige instrumentalisten;
 • Al met al staat je een bijzonder leuke, gezellige en muzikale verrijking te wachten!

Het project omvat in totaal 11 repetities in de eigen regio en 4 intensieve regiedagen in combinatie met andere regionale projectkoren. Iedere regionale uitvoering wordt voorafgegaan door een generale repetitie. Het repertoire wordt uiteindelijk uit het hoofd gezongen. Iedere regio werkt toe naar één regionale uitvoering, maar projectkoorzangers wordt verzocht om -zonder extra kosten!- ook mee te zingen/spelen in uitvoeringen van de andere regio’s, mits er plaats is uiteraard.

Advertenties