GO! start eerste pilot met Friese operavereniging

In Zuidwest-Friesland wordt in met Queen Arthur in 2018 een nieuwe pilot opgestart: de productie is geadopteerd door Opera- en Operettevereniging Les Rigolaux uit St Nicolaasga. De vereniging ziet in de samenwerking een unieke kans om haar leden een complete productie te bieden die in de eigen regio wordt uitgevoerd.

Ervaren amateur (koor)zangers kunnen zich net als in de andere regio’s inschrijven voor projectmatige deelname.  De 11 projectrepetities vanuit GO! Opera worden geleid door dirigente Froukje de Wit. Ingrid Stijsiger verzorgt tijdens alle repetities de vocal coaching en traint de zangers op het gebied van stemtechniek voor opera op bijzondere, open lokaties. KLIK HIER VOOR MEER INFO!

Op de overige repetitieavonden studeert de vaste dirigent van Les Rigolaux de noten van Queen Arthur in met de vaste leden van Les Rigolaux, waardoor thuisstudie tot een minimum beperkt kan worden. Externe projectdeelnemers studeren zelf het repertoire in en repeteren alleen tijdens de 11 regionale GO! projectrepetities mee.

Met deze pilot wil GO! Opera de nieuwe fase testen om in de toekomst meer projecten in directe samenwerking met bestaande koorverenigingen te realiseren. GO! Opera wil op die manier regionale opera-verenigingen een krachtige impuls bieden aan regionale verenigingen.

Advertenties